Hướng dẫn tìm kiếm

B1 : - Nhập từ khóa cần tìm vào ô "Tìm kiếm"

- Để tìm kiếm chính xác hơn, hãy đặt cụm từ tìm kiếm trong dấu ngoặc kép

- Vd: "Nguyễn Đình Trí"

B2 : - Kích chọn vào nhan đề tài liệu để xem chi tiết từng biểu ghi tài liệu số

B3- Tham khảo các tập tin fulltext ở phía cuối biểu ghi tài liệu

B4- Gửi yêu cầu sử dụng tài liệu fulltext tới Thư viện qua email: webmaster@haiphong.edu.vn