Thông tin tài liệu


Title: Một nền văn hóa mới
Authors: Nguyễn, Hữu Đang
Keywords: Tình hình văn hóa; Phát triển văn hóa; Văn hoá công khai; Văn hoá bí mật
Issue Date: 1945
Publisher: Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam
Abstract: Cuốn sách trình bày về tình hình văn hoá Việt Nam dưới thời Pháp thuộc: văn hoá công khai, văn hoá bí mật và triển vọng của cuộc vận động văn hoá mới. Chương trình kiến thiết văn hoá Việt Nam mới: tính chất văn hoá mới và phương sách cấp bách phát triển văn hoá.
Description: 45 tr.
URI: http://lib.hpz.vn/xmlui/handle/123456789/888
Appears in Collections:Sách tham khảo KL10
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
  • Mot-nen-van-hoa-moi.pdf
    • Size : 2,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.