Thông tin tài liệu


Title: Rèn kỹ năng làm văn và bài văn mẫu lớp 6. Tập 1
Authors: Lê, Anh Xuân
Keywords: Làm văn; Bài văn mẫu; Lớp 6; Kỹ năng
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Cuốn sách Rèn kỹ năng làm văn và bài văn mẫu lớp 6. Tập 1 được biên soạn giúp các em học sinh một cách rèn luyện để thành thạo kỹ năng làm văn. Nội dung cuốn sách được chia thành hai phần chính sau: Phần một: Hướng dẫn làm bài. Nội dung của phần này là hướng dẫn sách làm văn theo từng kiểu bài trong chương trình qua việc phân tích khái niệm, hướng dẫn thao tác làm bài, phân tích ví dụ,...Phần hai: Giới thiệu bài văn mẫu. Mỗi bài văn trong phần này bao gồm Đề bài, Hướng dẫn làm bài và Bài văn mẫu. Các đề văn được soạn phù hợp với chương trình, đa dạng và có sự phân cấp về yêu cầu.
Description: 183 tr. 24cm.
URI: http://lib.hpz.vn/xmlui/handle/123456789/577
Appears in Collections:Sách tham khảo KL6
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ren-ky-nang-lam-van-va-bai-van-mau-lop-6-Tap-1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 136,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.