Thông tin tài liệu


Title: Nếp cũ con người Việt Nam
Authors: Toan Ánh
Keywords: Phong tục Việt Nam; Văn hóa Việt Nam; Nếp cũ Việt Nam
Issue Date: 1970
Publisher: Khai Trí
Abstract: Nếu con người Việt Nam ngày nay là kết tinh của người xưa thì muốn tìm hiểu những gì còn chi phối đời sống của chúng ta trong khi co chân chạy theo đà tiến trên vũ bão của văn minh cơ khí, thiết tưởng có ngoảnh lại nheo một đuôi mắt vào cuộc sống hôm qua ắt hẳn không dễ dàng gì! Vì vậy, cuốn sách Nếp Cũ Con Người Việt Nam của Toan Ánh là một công trình quan trọng để ghi lại những gì đã mất cùng những gì sắp mất, giúp ta có thể nhận diện và vơ vớt lại một vài giá trị cũ - những giá trị tuy không còn đứng vững trên hiện tại nữa, nhưng cũng giúp ta hiểu biết đôi phần về gốc rễ của cái hiện tại, ngõ hầu giúp ta định được hướng đi để xây dựng một tương lai phù hợp với bản chất dân tộc. Cuốn sách này giới thiệu nhiều những phong tục tập quán của người Việt Nam xưa như: Đời sống gia đình; Sinh con; Văn học và thi cử; Hôn nhân; Nhà cửa; Tang lễ; Cải táng...
Description: 423 tr.
URI: http://lib.hpz.vn/xmlui/handle/123456789/474
Appears in Collections:Sách tham khảo KL12
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

56

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nep-cu-con-nguoi-viet-nam.pdf
    • Size : 11,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.