Thông tin tài liệu


Title: Đình và đền Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thế Long
Keywords: Văn hóa Hà Nội; Văn hóa thờ cúng Việt Nam; Phong tục tập quán
Issue Date: 2005
Publisher: Văn hóa thông tin
Abstract: Cuốn sách Đình và đền Hà Nội cung cấp cho các bạn những kiến thức về một số đình và đền ở Hà Nội đã được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa từ năm 1962 đến năm 1994. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về văn hóa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Description: 431 tr.
URI: http://lib.hpz.vn/xmlui/handle/123456789/473
Appears in Collections:Sách tham khảo KL9
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dinh-va-den-Ha-Noi.pdf
      Restricted Access
    • Size : 11,21 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.