Thông tin tài liệu


Title: Lễ tục trong gia đình người Việt
Authors: Bùi, Xuân Mỹ
Keywords: Lễ tục trong gia đình; Văn hóa dân gian; Nghi lễ truyền thống
Issue Date: 2007
Publisher: Văn hóa thông tin
Abstract: Cuốn Lễ tục trong gia đình người Việt sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm cách lý giải thế giới, những suy nghĩ, khát vọng vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn của người xưa, để bảo tồn và áp dụng chúng cho hợp với thời nay, đồng thời cũng loại bỏ những hủ tục, những điều mê tín dị đoan, không khoa học. Mời các bạn tham khảo.
Description: 452 tr.
URI: http://lib.hpz.vn/xmlui/handle/123456789/471
Appears in Collections:Sách tham khảo KL11
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • Le-tuc-trong-gia-dinh-nguoi-Viet.pdf
    • Size : 24,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.