Thông tin tài liệu


Title: Giấy mời dự Hội thảo góp ý Chương trình Bồ dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ GD người khuyết tật
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Keywords: 1089/GM-NGCBQLGD
Issue Date: 2018-07-12
Abstract: Giấy mời dự Hội thảo góp ý Chương trình Bồ dưỡng chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ GD người khuyết tật
URI: http://thuvienso.haiphong.edu.vn/xmlui/handle/123456789/3925
Appears in Collections:1.1 Văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung Ương
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1089-GM-NGCBQLGD.pdf
    • Size : 67,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.