Thông tin tài liệu


Title: Triển khai bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2018
Authors: Thành Ủy Hải Phòng Ban Tuyên Giáo
Keywords: 1076-CV/BTGTU
Issue Date: 2018-08-22
Abstract: Triển khai bồi dưỡng tập huấn chính trị hè năm 2018
URI: http://thuvienso.haiphong.edu.vn/xmlui/handle/123456789/3924
Appears in Collections:1.2 Văn bản chỉ đạo hướng dẫn cấp Thành phố
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1076-BTGTU.pdf
    • Size : 56,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.