Thông tin tài liệu


Title: Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ môn tiếng Anh lớp 4
Authors: Nguyễn, Song Hùng
Phan Hà
Keywords: Tiếng Anh 4; Kiểm tra tiếng Anh; Kỹ năng tiếng Anh
Issue Date: 2015
Publisher: Giáo dục Việt Nam
Abstract: Giúp các em tự ôn tập và kiểm tra đánh giá kỹ năng, kiến thức tiếng Anh đã học trong sách giáo khoa theo từng kỳ của năm học.
Description: 137 tr.
URI: http://lib.hpz.vn/xmlui/handle/123456789/2938
Appears in Collections:Sách tham khảo KL4
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
  • Kiem-tra-dinh-ky-tieng-anh-4.pdf
    • Size : 26,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.