Thông tin tài liệu


Title: Minh tâm bửu giám
Authors: Trương, Vĩnh Ký
Keywords: Lời vàng tiếng ngọc; Các bậc Hiền triết; Danh nhân
Issue Date: 1893
Publisher: Văn hóa Sài Gòn
Abstract: Minh Tâm Bửu Giám là một quyển sách góp nhặt những lời vàng tiếng ngọc của các bậc Hiền triết hoặc Danh nhân thời xưa đã nói trong các kinh điển hay sách vở (vào cuối đời nhà Nam Tống), ngõ hầu để cho người đời sau học lấy và xem đó như là tấm gương báu để soi sáng lòng người. Minh Tâm Bửu Giám là một công trình dịch thuật hiếm hoi còn lại nguyên vẹn của Trương Vĩnh Ký. Đương thời học giả Ngô Văn Tố đánh giá những bản dịch của Trương Vĩnh Ký mang tính liêm khiết khoa học cao. Cho đến hôm nay chưa có ai dám nghĩ về việc trồng người bắt đầu bằng cách gieo những mầm tốt, mầm thiện, những bài học Thánh hiền đã đúc kết và để lại như nhà bác học Trương Vĩnh Ký đối với dân tộc Việt Nam chúng ta. Ông dịch Tứ thư, Ngũ kinh và Ông dịch Minh tâm bửu giám. Ông dịch nghĩa đen rồi Ông dịch nghĩa bóng. Các điển tích đều được Ông giải thích một cách tinh tế và sáng sủa, rất dễ hiểu.
Description: 285 tr.
URI: http://lib.hpz.vn/xmlui/handle/123456789/268
Appears in Collections:Sách tham khảo KL10
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
  • Minh-tam-buu-giam.pdf
    • Size : 62,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.