Thông tin tài liệu


Title: Nguyễn Bính thơ và đời
Authors: Nguyễn, Bính
Keywords: Thơ; Văn học hiện đại; Việt Nam
Issue Date: 2003
Publisher: Văn học
Abstract: Tuyển chọn một số bài thơ hay của Nguyễn Bính và giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp, phong cách sáng tác, những suy nghĩ, kỉ niệm... của thi nhân Nguyễn Bính qua các hồi ức và mẩu chuyện.
Description: 317 tr.
URI: http://lib.hpz.vn/xmlui/handle/123456789/2116
Appears in Collections:Sách tham khảo KL11
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nguyen-Binh-tho-va-doi.pdf
    • Size : 7,74 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.