Thông tin tài liệu


Title: Kinh tế học
Authors: Begg, David
Fischerm, S.
Dorbusch, R.
Keywords: Kinh tế; Kinh tế học; Thị trường
Issue Date: 2007
Publisher: Thống Kê
Abstract: Giới thiệu: Kinh tế học và nền kinh tế; các công cụ phân tích kinh tế; cầu, cung và thị trường. Kinh tế học vi mô thực chứng: độ co giãn của cung và cầu; lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu; các quyết định cung ứng; cung và chi phí; cạnh tranh.
Description: 723 tr.
URI: http://103.35.65.60:8080/xmlui/handle/123456789/135
Appears in Collections:Kinh tế-Quản lý
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

186

Files in This Item:
  • Kinh-te-hoc.pdf
    • Size : 285,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.