Liên Hệ

Sở Giáo Dục Đào Tạo Hải Phòng

Số 37 Minh Khai, - Quận Hồng Bàng - Thành Phố Hải Phòng

Điện thoại: 031.3842445 - Fax: 3823792

Email: webmaster@haiphong.edu.vn